CELOSTNÍ, SYSTÉMOVÁ TERAPIE

 

SPOLEČENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ A TERAPII

VYVEĎME NAŠI LOĎ Z MĚLČINY A DO PROUDU S NÍ…

 

 

Osobní mapy, práce jednotlivce - systémové diagnostické metody…

 

Každý si nakreslí soubor map

Nejprve mapu rodu, života a těla

Dále třeba i mapu křivd a závislostí

Také mapu životní strategie

Všechny mapy jsou vzájemně propojeny

 

 

Vyprávění osobního příběhu ve trojici– celostní pohled, náhled…

 

Kdo má vyprávět, rozloží si mapy

Nad nimi pak vypráví svůj život

Ostatní mu pečlivě naslouchají

Pak své příběhy vypráví i ostatní

Učíme se z příběhů druhých

To vede k náhledu, k porozumění,

Začínáme chápat, že v tom nejsme sami

 

 

Práce s jedinci před skupinou – směřování ke zdraví a celistvosti…

 

Sdílíme své příběhy, uvědomujeme si potřebu přijetí

Odhalujeme, co jsme jako děti nedostali

Stavíme si třeba sochy původní rodiny

Ostatní nám vypomáhají jako náhradní rodiče

Zažíváme přijetí, pochopení, dosycení

Hledáme svoji budoucí cestu…

 

 

 

Cílem všeho je

vytvoření náhledu, poznání své vnitřní svobody, cesta ke zdraví a radosti ze života. Také trocha pokory a moudrosti.

 

 

 

 

Stávající situace je mizerná…
Začínám mít zdravotní potíže… SPOLEČENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ A TERAPII Pořád se mi to honí hlavou…
Nevím jak dál, obviňuji sebe i druhé…

Už mizerně i spím …

Uvažuji o nějaké změně, ale bojím se…

 

 

 

Takhle to dál nejde, musím s tím něco udělat…

A co takhle  lázně? A co terapii? Nejsem  přece blázen…

SPOLEČENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ A TERAPII

Kde se to vlastně vzalo, dřív to tak nebylo…

Co zkusit doktora a nějaké prášky? To ne…

Kdo by my poradil…

Na koho se obrátit?