SPOLEČENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ A TERAPII

 

JSME "SÍŤ OSTROVŮ“ A ZABÝVÁME SE OSOBNÍM ROZVOJEM, TERAPIÍ A VZDĚLÁVÁNÍM

NABÍZÍME PORADENSTVÍ, TERAPIE, WORKSHOPY, SEMINÁŘE, VÝCVIKY

 

 

Celostní systémová terapie - individuální i skupinová

 • Mapujeme život rodu, rodiny i daného člověka
 • Zkoumáme minulost, přítomnost i možnou budoucnost
 • Také životní strategie, ty ovlivňují úspěšnost i zdraví
 • Užíváme osobní mapy: mapu rodu, života, těla i mapu křivd
 • Ty vedou k náhledu, uvidíme sebe i vlastní život jako celek
 • Skupina působí jako druhá rodina, dává i to, co jsme nedostali

 

 

Prožitkově relaxační workshopy

 • Ztracenou rovnováhu je nutné cíleně obnovovat
 • Hlučné a přetížené okolí otupuje naši vnímavost
 • V uspěchané době je téměř nutné se občas zastavit
 • Tělo si myjeme, šaty čistíme, duši necháváme stranou
 • I ta ale potřebuje naši pozornost, naše úsilí a kreativitu
 • Napomáhá ticho, klid, kontakt s přírodou, se živly kolem nás
 • Velkou radost přináší aktivní muzikoterapie, kreslení a malování
 • Stejně tak koupele, relaxace, masáže, práce s tělem a s jeho energií

 

 

Kreativní heuristické semináře

 • Není dobré zůstávat na místě, stagnovat, trvat na starém
 • Stále převládá minulé paradigma: svět je stroj a člověk také!
 • Nabízíme jiné vidění sebe i světa a jistou možnost "popojít"
 • Rozvíjíme kritické myšlení, koncepční přístupy, hloubkové analýzy
 • Budeme zvažovat vliv kvantové fyziky na biologii a pojetí života
 • Stejně tak kde a jak lze využít koncept sítí a  nenulových her
 • Společně si vyzkoušíme celou řadu technik tvořivé práce a vizualizace
 • Společně v týmech si zkusíme rozbory a vizualizace složitých (bio)systémů