KREATIVNĚ-HEURISTICKÉ WORKSHOPY

 

SPOLEČENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ A TERAPII

ZNALOSTI „KVANTOVÉ BIOLOGIE“ = KONKURENČNÍ VÝHODA

 

 

Nové paradigma nám poslouží jako rámec…

 

Staré mechanistické paradigma

Nové kvantově-biochemické p.

Koncept kvantového světa

Sítě, nenulové hry a EVO-DEVO

Jednotné energeticko-informační pole

 

 

Kreativita jako postoj, techniky tvořivé práce jako nástroje…

 

Nové objevy v oblasti kognitivních věd

Mapování osobní kreativity, její využití

Techniky tvořivé práce a vizualizace

Indiv. kreativní práce - osobní kasuistika

Řešení zvolených problémů v týmech

 

 

Zkusíme si celostní systémové analýzy a heuristické postupy…

 

Co jsou systémy a jejich analýzy

Výběr systémů pro cvičnou analýzu

Sestavení týmů, volba heur. postupu

Samotná analýza a vizualizace výsledků

Presentace, rozbory, zpět. vazby

 

 

Cílem všeho je

 

otevřít se novému pojetí světa, zkusit si nové postupy, naučit se pohlížet na složité problémy s nadhledem, systémově a koncepčně, osvojit si patřičné znalosti a dovednosti…

 

 

 

 

Ve škole nám přece vysvětlili, jak svět funguje…
My lidé stojíme na vrcholu vývoje, jsme homo sapiens… SPOLEČENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ A TERAPII

To stačí, víc toho vědět nepotřebujeme …

Zvířata jsou hloupá…

Ano, svět se skládá z atomů a prázdného prostoru…

 

Rostliny jsou primitivní a bez duše…

 

 

 

Proč nám už nestačí Newton?

Co se občas vrátit do zvídavého mládí…

SPOLEČENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ A TERAPII

Co měl na mysli Einstein?

Co to znamená pro pochopení života?

V čem spočívá podstata kvantové fyziky?

A jak se kv. fy. uplatňuje v biologii?