TERAPEUTICKÉ TÝMY

 

 

 

 

TÝM SKUPINY JIŽNÍ ČECHY

 

 

Mgr. Květa Kadlecová

 

Mgr. Květa Kadlecová

Starší, velmi zkušená terapeutka (Senior Consultant), dlouhé roky provozuje individuální i skupinovou terapii, též lektorka ve výcviku budoucích terapeutů. Je zakladatelkou a duší Prachatické skupiny. Její specialitou je velice účinná kombinace individuální terapie a reflexních masáží, dále skupinová arteterapie, prožitkové workshopy, skupinové rituály v přírodě i zimní otužování. Vzdělání a výcviky: Jihočeská universita, speciální pedagogika, dále ateliér arteterapie u Dr. Kyzoura, Pražská psychoterapeutická fakulta, pětiletý výcvik ve skupinové terapii u J. Skály a další. Adresa pracoviště soukromé praxe: KK, Zlatá stezka 145, Prachatice.

 

 

 

PhDr. Jan Kobylka

 

PhDr. Jan Kobylka

Starý zkušený poradce a terapeut (Senior Consultant), celá desetiletí provozuje individuální i skupinovou terapii, též lektor ve výcviku budoucích terapeutů. Jeho speciality: workshopy zaměřené na kreativitu, osobní mapy, terapeutické sochy, kompenzační a transformační techniky, práce s tělem a dechem, celoroční koupání v přírodě. Vzdělání a výcviky: Jednooborová psychologie na FFUK Praha, výcvik v hypnóze Kroměříž, pětiletý výcvik ve skupinové terapii u J. Skály a další.

 

 

 

Jitka Ondoková, Dis

 

Jitka Ondoková, Dis

To je ta milá paní, co posílá pozvánky a maily jménem Skupiny Jižní Čechy a co se případně ozývá na telefonu. V oboru pracuje už od roku 2004, je členkou týmu prachatické skupiny. Sama prošla sebezkušenostní individuální i skupinovou terapií, má tedy osobní zkušenost, což je u terapeutů k nezaplacení. V roli koterapeutky se velice osvědčuje, je vnímavá, citlivá, ale zároveň houževnatá: dokáže neúnavně směřovat do hloubky, k podstatě. Navíc má herecký talent, v nejrůznějších terapeutických technikách skvěle přehrává přidělené role. Její specialitou jsou vztahy mezi dětmi a rodiči, procesy separace od původní rodiny, problematika role ženy. Vzdělání, výcviky kurzy: Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola obor sociální práce, dále rozšiřující studium speciální pedagogiky. Právě prodělává výcvik ve skupinové psychoterapii a v technikách osobnostního rozvoje. Dále absolvovala kurz reflexní terapie pod vedením Ing. Hany Smejtkové a Mgr. Květy Kadlecové, také absolvovala kurz Respektovat a být respektován pod vedením PhDr. Jany Nováčkové ve Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání.

 

 

 

Mgr. Vlasta Ondok

 

Mgr. Vlasta Ondok

Hudebně nadaný člověk, citlivý muž s duší umělce. S prachatickou skupinou spolupracuje již několik let. Sám si vytvořil celý soubor osobních map a jako aktivní muzikant hodně skupině pomáhá… večer, po celodenním terapeutickém maratonu je jeho muzika k nezaplacení: hudba a zpěv napomáhají regeneraci! Jeho specialitou jsou vztahy v původní rodině, náročné partnerské vztahy, tvořivá výchova malých kluků. Vzdělání a výcviky: Střední pedagogická škola, Vysoká škola Jana Amose Komenského, bakalářské studium obor speciální pedagogika – vychovatelství, magisterské studium obor speciální pedagogika – učitelství. Tamtéž také rozšiřující studium speciální pedagogiky. Dále absolvoval roční kurz v muzikoterapii, lektorem byl Matěj Lipský, Ph.D. Dále kurz Muzikoterapie a psychoterapie v odlesku rehabilitace, pod stejným lektorem a další kurz muzikoterapie, lektorem byla Jitka Pejřimovská, PhD.. Sám Vlasta provozuje muzikoterapii, muzikoterapeutické workshopy, věnuje se dětem s poruchami učení a chování a souběžně s tím vším prodělává sebezkušenostní terapii a výcvik ve skupinové psychoterapii.

 

 

 

PhDr. Yvetta Pužejová

 

PhDr. Yvetta Pužejová

Zkušená vzdělaná žena, jedna z opor prachatické skupiny. Má přebohaté životní zkušenosti ze své primární i sekundární rodiny a také z řady pracovišť. Ona je ta, kdo velkou měrou přispívá k tomu, že většina účastníků vnímá skupinu jako druhou rodinu, jako druhý domov. Ona je ta, kdo spolu s dalšími ženami spoluvytváří „velkou matku“skupiny: je vstřícná, je ochotná pomáhat druhým, má dar laskavého humoru i jemné ironie. Navíc skvěle vaří a peče výborný kváskový chleba! Sama prošla sebezkušenostní skupinovou terapií, má tedy i tuhle hlubokou osobní zkušenost. Ve skupině pracuje jako koterapeut, její specialitou jsou nepřijaté děti, rolematek, adoptivní děti, dlouhodobé partnerské a manželské krize. Vzdělání a výcviky: FFUK, obor pedagogika, péče o nemocné. Pracovala v Krizovém a kontaktním centru, na Lince důvěry, také učila na SŠ, VOŠ a VŠ a jako lektorka vzdělávacích programů v oblasti sociální a zdravotní péče. Společně s dalšími lektorkami spolupořádá víkendy pro ženy…mladé učí péct chleba a vařit! Jak záslužné…. Souběžně s tím vším je už od roku 2007 ve výcviku ve skupinové terapii.

 

 

 

Ivana Tesárková

 

Ivana Tesárková

Žena s ohromně košatou a nadmíru zajímavou rodovou i osobní historií. Je věřící, řadu let pracuje v hospicu a tak do skupiny vnáší i tak potřebné téma stáří a očekávání smrti. Svými zkušenostmi i životní energií je pro skupinu velikým přínosem, zvláště pro mladé, ne příliš zkušené členy skupiny. Také je to skvělá keramička a to se obzvláště hodí pro některé typy prožitkových workshopů. Její specialitou jsou mapy rodu, mimogenové dědictví, které si z rodu neseme, bouřlivé rodinné vztahy, vleklé partnerské konflikty, výchova ne úplně jednoduchých dětí a vztah mezi vírou a ostatními sférami života. Vzdělání a výcviky: Gymnázium ve Vimperku, pak několik let jako obsluha sálových počítačů, poté se začala zabývat keramikou a otevřela si vlastní dílnu. Nyní již od roku 2006 pracuje v Hospicu sv. Jana Neumanna v přímé ošetřovatelské péči a jako ergoterapeut. Od roku 2008 je ve výcviku ve skupinové terapii.

 

 

 

 Bc. Petra Staňková

 

Mgr. Petra Staňková

Citlivá přemýšlivá žena s bohatou osobní i rodinou historií. Sama prošla sebezkušenostní individuální i skupinovou terapií, má tedy hlubokou osobní zkušenost. Pro psychoterapii má velké nadání, dokáže trpělivě naslouchat, jít do hloubky a věci spojovat dohromady. Navíc je výtvarně nadaná a také dokáže sednout k pianu a se skupinou si bujaře zazpívat. Její specialitou jsou vztahy mezi malým dítětem a matkou, dále souvislosti mezi kvalitou raného dětství a výběrem budoucího partnera a návaznost toho všeho na manželské krize. V prachatické skupině působí již několik let jako koterapeutka, hodlá časem jako psychoterapeut pracovat. Pokud je přítomna, je pro skupinu velkým přínosem. Vzdělání a výcviky: Střední vzdělání SPgŠ Prachatice, poté Pedagogická fakulta Čs. Budějovice. Dále má za sebou základní seminář z Osho zen tarotu. Momentálně pracuje jako ředitelka jedné venkovské školy a souběžně je již od roku 2009 ve výcviku ve skupinové terapii. Tento obor ji velice zajímá, hodně kolem toho i studuje, také velmi aktivně využívá i možností supervize a zkušeností ostatních kolegů ve skupině. Dělá ohromné pokroky, nové znalosti týkající se psychoterapie nasává doslova jako „houba“!

 

 

 

 

 

 

TÝM SKUPINY PRAHA

 

 

RNDr. Jana Tamchynová

 

RNDr. Jana Tamchynová

Zkušená terapeutka, provozuje individuální terapii, poradenství a skupinové prožitkové workshopy. Její specialitou je zaměření na psychosomatiku. Také se dlouhá léta zabývá kineziologií a numerologií. Vzdělání a výcviky: Přírodovědecká fakulta UK Praha, Pražská psychoterap. fakulta, pětiletý výcvik ve skupinové terapii BIG SUR (J. Skála) se zaměřením na závislosti a psychosomatiku, individuální terapie a supervize a další kurzy. Adresa pracoviště soukromé praxe: BesNet Centrum, Novodvorská 994, Praha 4 – Braník.

 

 

 

 PhDr. Jan Kobylka

 

PhDr. Jan Kobylka

Starý zkušený poradce a terapeut (Senior Consultant), celá desetiletí provozuje individuální i skupinovou terapii, též lektor ve výcviku budoucích terapeutů. Jeho speciality: workshopy zaměřené na kreativitu, osobní mapy, terapeutické sochy, kompenzační a transformační techniky, práce s tělem a dechem, celoroční koupání v přírodě. Vzdělání a výcviky: Jednooborová psychologie na FFUK Praha, výcvik v hypnóze Kroměříž, pětiletý výcvik ve skupinové terapii u J. Skály a další.

 

 

 

Jan Gibas

 

Jan Gibas

 

Absolvent pětiletého psychoterapeutického výcviku Big Sur. Jako exuser má bohaté zkušenosti se závislostmi a jejich léčbou. V rámci studia na Pražské psychoterapeutické fakultě absolvoval adiktologické semináře u MUDr Popova a pobytovou stáž v terapeutické komunitě Magdaléna. Má dlouhodobý výcvik v krizové intervenci včetně stáže na lůžkovém oodělení RIAPS v Praze.Zaměření: kognitivně behaviorální terapie, autogenní tréning, kondiční a relaxační cvičení, sebeobrana. Je také držitelem mistrovského pásu 2. dan Japan Karate Association.

 

 

 

Lucie Bukovanska

 

Mgr. Lucie Bukovanská

 

vystudovala obor mezinárodních vztahů na VŠMVV Praha. Mezilidským vztahům a vztahům, které máme sami k sobě se pak věnuje při studiu na Pražské psychoterapeutické fakultě. Vztahy a motivace jsou jejím hlavním zájmem. Vztahové dovednosti si aktivně trénuje také v rámci své aktuální profese v komunikační agentuře na manažerské pozici. S nadsázkou o sobě říká, že má nejvíce „map života“ na světě. Do programu „Net of islands“ totiž vstoupila jako klientka již v roce 2006. Během mnoha let se pak plynule stala aktivním koterapeutem pražské výcvikové skupiny pod supervizí Honzy Kobylky a Jany Tamchynové. Celkem má naposloucháno kolem 1000 hodin lidských příběhů včetně terapeutických zásahů. Profiluje se do psychodynamického směru se specializací na závislosti.

 

 

TÝM SKUPINY BRNO

 

 

Ing. Oldřich Bednář

 

Člověk mnoha profesí a bohaté životní zkušenosti. Působí již několik let pod supervizí jako koterapeut v Prachatické a Pražské terapeutické skupině. Sám prošel individuální i skupinovou terapií, má tedy hlubokou osobní zkušenost. Uvažuje koncepčně, dokáže věci a události spojovat, jde do hloubky, mnohým členům skupiny svým analytickým mozkem hodně pomáhá. Jeho specialitou jsou rané strategie, náročné dětství, psychosomatika, manželské konflikty. Vzdělání a výcviky: Studium na VUTFS v Brně, Nyní je již od roku 2014 ve výcviku ve skupinové terapii. Dále má za sebou mnohaletou praxi z práce s "lidmi na okraji společnosti" a organizací skupinových aktivit. V současnosti paralelně absolvuje výcvik SUR se zaměřením arte.

 

PhDr. Jan Kobylka

Starý zkušený poradce a terapeut (Senior Consultant), celá desetiletí provozuje individuální i skupinovou terapii, též lektor ve výcviku budoucích terapeutů. Jeho speciality: workshopy zaměřené na kreativitu, osobní mapy, terapeutické sochy, kompenzační a transformační techniky, práce s tělem a dechem, celoroční koupání v přírodě. Vzdělání a výcviky: Jednooborová psychologie na FFUK Praha, výcvik v hypnóze Kroměříž, pětiletý výcvik ve skupinové terapii u J. Skály a další.

 

 

 

 

Mgr. JASNA FLAMIKOVÁ

Jasna je člověk velké vnitřní síly … má za sebou hodně nelehký život. Ale! V roce 2009 se vydala na pouť do Santiaga de Compostela, což pro ni bylo v jistém smyslu osudové: stal se z ní „Člověk cesty“. Měla štěstí, putovala se zajímavou skupinou: přes den se poctivě šlapalo a  každý den večer po celodenním putování následovalo ještě neplánované několikahodinové terapeutické sezení. Zvláštní kombinace, a účinná! Cesta má ohromnou sílu sama o sobě a únava a psychoterapie jak by smet. Dáno dohromady, všechno se násobí. To zapůsobilo … Jasna se začala vnitřně proměňovat. Po návratu její proměna pokračovala, celý její život nabral značně jiný směr. Hodně o tom vypovídá následující řada: začala navštěvovat workshopy v Nesměni (Kreativita, Práce s hlasem Ivy Vostárkové a další), absolvovala kurz holistické muzikoterapie a  třísemestrální akreditovaný program celoživotního vzdělávání MŠMT Celostní muzikoterapie (u Lubomíra Holzera) na UP v Olomouci, kurz seznámení s psychoterapií tamtéž, roční vzdělávací program Moudré podnikání žen a kurz práce s terapeutickou metodou The work. Celé to završil výcvik v koučování u Milana Bobka (FBE), tj. roční kurz Koučování jednotlivce a roční kurz Koučování se skupinou a využití psychologických metod. Se svými spolužáky nadále pokračuje ve vzájemné práci na sobě. Celé této oblasti se věnuje do hloubky, postupně dokonce v  Brně začala terapeutická setkání sama organizovat. Klienti na ní oceňují schopnost naslouchat, empatii, ale i schopnost racionálního myšlení. Co dalšího Jasna dělá? Vášnivě ráda fotografuje, hodně jezdí na kole, občas se dokonce v zimě koupe v řece (vřele doporučujeme, koukněte, jak jí to svědčí :). Původně vystudovala ochranu životního prostředí na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, pak pracovala v Nadaci Veronica, postupně z ní vybudovala respektovanou organizaci, momentálně se angažuje v politice jako místostarostka městské části. A také v celostní terapii. Stále je na cestě…kde jinde také Člověk cesty může být.

 

 

TÝM SKUPINY STŘEDNÍ ČECHY

 

 

 

 

Romana Horová, DiS.

 

Povoláním fyzioterapeutka, lymfoterapeutka, specialistka na výživu a proces hubnutí, v rámci uvedených profesí pracuje s jednotlivci i se skupinou. Od r. 2008 organizuje a vede akce ženského kruhu MATYLDA ve Slaném, jejichž cílem je podpora zdravých vztahů v rodině, zdravý životní styl a seberozvoj. V současné době navštěvuje Pražskou vysokou školu psychosociálních studií (celoživotní studium), je členkou netofislands.com, kde má na starost organizaci terapeutické skupiny Střední Čechy.

Těší ji setkávání s lidmi a společné tvoření, ráda zpívá a tančí.

 

PhDr. Jan Kobylka

 

Starý zkušený poradce a terapeut (Senior Consultant), celá desetiletí provozuje individuální i skupinovou terapii, též lektor ve výcviku budoucích terapeutů. Jeho speciality: workshopy zaměřené na kreativitu, osobní mapy, terapeutické sochy, kompenzační a transformační techniky, práce s tělem a dechem, celoroční koupání v přírodě. Vzdělání a výcviky: Jednooborová psychologie na FFUK Praha, výcvik v hypnóze Kroměříž, pětiletý výcvik ve skupinové terapii u J. Skály a další.

 

 

Mgr. Květa Kadlecová

 

Starší, velmi zkušená terapeutka (Senior Consultant), dlouhé roky provozuje individuální i skupinovou terapii, též lektorka ve výcviku budoucích terapeutů. Je zakladatelkou a duší Prachatické skupiny. Její specialitou je velice účinná kombinace individuální terapie a reflexních masáží, dále skupinová arteterapie, prožitkové workshopy, skupinové rituály v přírodě i zimní otužování. Vzdělání a výcviky: Jihočeská universita, speciální pedagogika, dále ateliér arteterapie u Dr. Kyzoura, Pražská psychoterapeutická fakulta, pětiletý výcvik ve skupinové terapii u J. Skály a další. Adresa pracoviště soukromé praxe: KK, Zlatá stezka 145, Prachatice.

 

 

TÝM ACE ACADEMY TÁBOR

 

 

MVDr. Jiří Návara

 

Člověk který prošel řadou profesí i manažerskými posty. Začíná působit jako koterapeut. Prošel skupinovou terapií, holotropním dýcháním, kurzy kreativity, osobními mapami. Založil řadu institucí k rozvoji občanské společnosti, naposledy s Dr. Kobylkou Ace Academy, která pořádá konference a přednášky viz.(www.houpacikun.com/aceacademy). Zabývá se koexistencí Západního exaktního a Východního energetického přístupu k organismu. Vystudoval STZŠ Tábor, VŠV Brno a nástavbu BIU Oslo.