PROGRAMY NOF

 

CELOSTNÍ SKUPINOVÁ TERAPIE - PROGRAM

 

Úvod a rámec: přivítání a představení týmu - proč to vše děláme a pravidla -

jak budeme pracovat - proč střídáme práci jedinců, trojic a celku.

Účastníci se představí: nováčkové sdělí, s čím přicházejí a co očekávají -

pokročilí sdělí, co se dělo od posledního setkání a co očekávají.

 

Tvorba osobních map a sílení příběhů: mapa rodu, života, těla a vnitřních osob.

Rozdělení do trojic a sdílení životní příběh. Posléze sdílení příběhů v celé skupině.

 

Práce s jedinci před skupinou: formulace individuálních zadání - terapeutická práce

s daným jedincem před skupinou. Závěrečné zhodnocení přínosů i workshopu, rozloučení

Poznámka: terapeut. skupiny pracují dlouhodobě, Setkání na sebe navazují.

 

 

PROŽITKOVĚ RELAXAČNÍ WORKSHOPY - PROGRAM

 

Úvod a rámec: přivítání a představení týmu - proč to vše děláme,

jaké je hlavní téma - co budeme dělat a proč. Účastníci se představí: s čím

kdo přichází, jaké má zkušenosti, co očekává. Lektoři: program a pravidla.

 

Každý workshop je jiný, náplň se různí dle místa a ročního období, bývá tam:

rozehřívací hříčka – putování tichem a krajinou – tajemství a energie živlů -

koupel v řece – ladění čaker a jejich barvy - kreslení a malování na dané téma –

nácviky autogenního tréninku, jógového dechu a meditací – různé masáže –

večerní zpěv s kytarou a harmonikou - společná kresba mandaly apod.

 

 

KREATIVNĚ HEURISTICKÉ WORKSHOPY - PROGRAM

 

Úvod: přivítání a představení týmu - proč to vše děláme - program a pravidla

Účastníci se představí: kde kdo pracuje, jaké má zkušenosti, co očekává.

 

Rámec: staré a nové paradigma – nové trendy – vliv kvantové fyziky na ostatní vědy.

Možné rozbory složitých systémů – význam vizualizace – myšlenkové mapy 4. generace –

mapy struktur a uspořádání, mapy procesů a mapy významů.

 

Tvorba týmů: kdo kde a na čem pracuje – co by potřebovala jejich škola či pracoviště –

co kdo osobně umí, co ne a co by potřeboval – hledání styčných bodů - tvorba trojic.

Práce týmů dle zadání – tvorba sofistikovaných map – následná presentace všem ostatním.

 

Rozprava a sdílené poučení: vyhledání a zobecnění hlavních poznatků – možnosti jejich

využití ve škole či ve firmě a ve vlastní práci – zpětný rozbor workshopu – co bude příště.