KDO JSME

  • VOLNÉ SDRUŽENÍ TERAPEUTŮ Z ČECH A MORAVY:

  • SKUPINA JIŽNÍ ČECHY

  • SKUPINA PRAHA

  • SKUPINA BRNO

  • SKUPINA STŘEDNÍ ČECHY

  • ACE ACADEMY TÁBOR

 

 

O CO USILUJEME?

Čím dál tím větší počet lidí potřebuje pomoc a terapeutické vedení, ale přijatelných možností není příliš. Oficiální instituce už dávno nestačí. Často jde o malý zázrak, když potřební vůbec nějakou účinnou pomoc najdou. Naší ambicí je vytvářet další možnosti jak pomáhat lidem "s problémy". Nejvíce se osvědčují otevřené terapeutické skupiny pod vedením zkušených profesionálů, kde se zapojují i laici-amatéři spolu s odborníky z jiných oborů. Je třeba přibírat ke spolupráci lidi a skupinky z nejrůznějších oblastí lidské činnosti a postupně jednotlivé "hojivé ostrůvky" navzájem propojovat, síťovat.

 

CO HLEDÁME?

Další obdobné ostrůvky, další zapálené spolupracovníky. Vítáme jednotlivce i skupiny… ze škol, z institucí i z firem. Vítaní jsou Samozřejmě další klienti a zájemci o terapii. V našich skupinách lze absolvovat i výcvik, jak dílčí v nějaké technice, tak i dlouhodobý v celostní terapii. I z laiků se mohou stát skvělí terapeuté. Krize je šance, chyťme ji za pačesy!

 

 

Z ČEHO VYCHÁZÍME, KOMU „STOJÍME NA RAMENOU“?

Z C. G. Junga, hodně se opíráme o jeho koncept kolektivního nevědomí, zkoumáme dávné vrstvy v nás. Také pracujeme s jeho archetypy... maska a stín, anima a animus, archetyp self a další. Dále vycházíme z poznatků etologie a ekologie: hodně se díváme, pozorujeme - všímáme si pozorně aktuálních stavů a jejich vztahu k životnímu poli - ctíme psychosomatiku a přístupy KBT - hodně sázíme na neverbální techniky a na osobní mapy. Také nás ovlivnil S. Grof, především jeho holotropní princip, směřování k celistvosti. I my vyznáváme jednotu a těsnou provázanost těla, duše i ducha, vnitřního i vnějšího světa. Inspirující je také A. B. Barabási a jeho koncept „hierarchie samořídících se sítí“. Podle nás má náš vnitřní mentální svět právě podobu takovýchto sítí a ty v souladu s naší osobní biorytmicitou vše řídí, zajišťují samotný život.

 

Z domácích „pevných ramen“ to jsou: J. Skála, S. Kratochvíl, Chvála a Trapková, F. Koukolík, J. Dušek, T. Halík, Dr. Hnízdil, V. Cílek, J. Petr, S. Komárek, T. Sedláček a mnozí další přemýšliví vzdělanci. Všem děkujeme!